Ποιοι είμαστε
 

Η APS δημιουργήθηκε το 2004, ως μέλος και  εξαρτώμενη εταιρεία παροχής υπηρεσιών του ομίλου. Κατά την διάρκεια των 19 χρόνων παρουσίας μας, έχουμε καταφέρει να αποκτήσουμε ηγετική θέση σε 15 χώρες. Οι αγορές της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελούν τις κύριες  περιοχές λειτουργίας μας. Οι τρείς κεντρικοί πυλώνες  των εργασιών μας είναι – η παροχή εναλλακτικών υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, οι επενδύσεις σε ακίνητα και η ανάκτηση οφειλών.

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου διαχείριση για τρίτους, διαχείριση μη-εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων για θεσμικούς επενδυτές, αλλά και την πλήρη εξαγορά μη-εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων. Διαχειριζόμαστε  100 χαρτοφυλάκια μη-εξυπηρετούμενων δανείων, με συνολική ονομαστική αξία άνω των 11 δις ευρώ.

Δεν θα τα είχαμε καταφέρει, αν δεν ακολουθούσαμε τις υψηλότερες ηθικές αξίες. Αυτές οι αξίες είναι ένα βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι, της εταιρικής μας στρατηγικής, που μας συνοδεύει από την αρχή. Μία εξίσου σημαντική αξία για εμάς είναι και η συνέχεια. Οι μακροπρόθεσμες συνεργασίες μας, με εθνικούς οργανισμούς, με υπερεθνικούς ρυθμιστικούς οργανισμούς, καθώς και τράπεζες, κάνουν την APS έναν έμπιστο και σταθερό συνέταιρο. Ένα από τα πλέον σημαντικά κομμάτια της ιστορίας της APS είναι το ανθρώπινο δυναμικό της – αυτοί αντιπροσωπεύουν την τεχνογνωσία του ομίλου.

Η ιστορία μας