Για Συνεργάτες
 

Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων

Είμαστε μια από τις κορυφαίες εταιρίες επενδύσεων και διαχείρισης απαιτήσεων στην ΚΑ & ΝΑ Ευρώπη. Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών χαρτοφυλακίου, που εκτείνετε από παροχή υπηρεσιών για τρίτους και διαχείριση για θεσμικούς επενδυτές, μέχρι και την πλήρη εξαγορά χαρτοφυλακίων.

Διαχειριζόμαστε

Έχουμε την δυνατότητα να διαθέσουμε άμεσα την   ομάδα διαχείρισης απαιτήσεων μας, η οποία περιλαμβάνει περισσότερους από 300 εξειδικευμένους υπάλληλους με στόχο την διαχείριση χαρτοφυλακίων προς όφελος των πελατών μας. Παρέχουμε διαχείριση χαρτοφυλακίων για ανεξάρτητους επενδυτές, καθώς και για εταιρείες που χρειάζονται τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών. 

Υπηρεσίες Διαχείριση Απαιτήσεων:

Μπορούμε να διαχειριστούμε την απαιτούμενη διαδικασία ανάκτησης ανεξόφλητων απαιτήσεων εξολοκλήρου για θεσμικούς επενδυτές, αλλά και να ενσωματώσουμε τις υπηρεσίες μας στις λειτουργίες των πελατών μας.

Διαχείριση και είσπραξη στεγαστικών δανείων

show-more

Οικονομικές Εκθέσεις

show-more

Συμβουλευτική για απαιτήσεις

show-more

Είσπραξη οφειλών

Οι υποδομές μας, μας παρέχουν τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά μεγάλους όγκους εταιρικών και λιανικών απαιτήσεων. Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε απαιτήσεις με εξασφαλίσεις καθώς και χωρίς.

Εργαλεία διαχείρισης απαιτήσεων:

Τηλεφωνικό κέντρο διαχείρισης απαιτήσεων

show-more

Νομικές Ενέργειες

show-more

Αγορά χαρτοφυλακίων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων

Είμαστε έμπειροι επενδυτές σε χαρτοφυλάκια  διαχείρισης ανεξόφλητων απαιτήσεων, με ιστορικό 88 επιτυχημένων υποθέσεων διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Είμαστε σε θέση να αγοράζουμε επιχειρηματικά και δάνεια λιανικής, είτε φέρουν εξασφαλίσεις είτε όχι. Έχουμε την ικανότητα να αντλούμε κεφάλαια για μεγάλες συναλλαγές με ονομαστική αξία μεγαλύτερη του 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αλλά είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε και μικρότερα χαρτοφυλάκια στις τρέχουσες δραστηριότητές μας στην περιοχή.

Μπορούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, καθ' όλο τον κύκλο ζωής της επένδυσης, από την έναρξη και την απόκτηση της επένδυσης έως και την διαχείρισης της.

.