Personal data processing
 

  

   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ)

   Η APS Recovery Greece, Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή «APS Recovery Greece»), εταιρεία του ν. 4354/15, εποπτευόμενη από την ΤτΕ, με την παρούσα ενημέρωση σας γνωστοποιεί, σύμφωνα τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ    2016/679, καθώς και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, υπό την ιδιότητά της ως «Υπευθύνου Επεξεργασίας», την κατοχή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους «Υπεύθυνους Επεξεργασίας» και «Εκτελούντες την Επεξεργασία», καθώς και για τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε σε σχέση με τα εν λόγω δεδομένα. Η APS Recovery Greece δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα σας και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφαλές και διαφανή τρόπο.

   1.    ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

   Τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα:

   α.    Δεδομένα Ταυτοποίησης («Γνώρισε τον Πελάτη σου», KYC) - Όνομα, Επίθετο, Πατρώνυμο, Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης κλπ.
   β.    Δεδομένα Επικοινωνίας - Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, αριθμός τηλεφώνου κλπ.
   γ.    Δεδομένα οφειλών - Ποσά κεφαλαίου που καταβλήθηκαν, ποσά σε καθυστέρηση, τόκοι, τόκοι υπερημερίας, έξοδα, δεδομένα διενέργειας πράξεων πληρωμών.
   δ.    Δεδομένα οικονομικής κατάστασης και φερεγγυότητας – Εκκαθαριστικό σημείωμα, αποδοχές, έντυπα Ε1 και Ε9 κλπ.
   ε.    Δεδομένα προσωπικής κατάστασης - Οικογενειακή κατάσταση, εξαρτώμενα μέλη, καθεστώς απασχόλησης, ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας κλπ.
   στ.    Ειδικές κατηγορίες δεδομένων - Δεδομένα υγείας σας ή/και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς σας.
   ζ.    Δεδομένα καταγραφής – Δεδομένα από την καταγραφή κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις, της τηλεφωνικής και      ηλεκτρονικής επικοινωνία σας μαζί μας.
   η.    Δεδομένα επιστολών ή εξώδικων επιστολών αναφορικά με την οφειλή σας, κυρώσεις, δεσμεύσεις κλπ.
   θ.    Δεδομένα σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στα αιτήματά σας για αυτά.
   ι.    Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της APS Recovery Greece  (π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses), δεδομένα τοποθεσίας ή άλλα επιγραμμικά (online) αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτών.
   ια.    Δεδομένα από το βιογραφικό σας και συστάσεις, καθώς και δεδομένα από δημόσια επαγγελματικά site (LinkedIn, Kariera.gr κλπ.)
   ιβ.    Δεδομένα της χρήσης προγραμμάτων περιήγησης διαδικτύου, λειτουργικών, λογισμικών και εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ιδιοκτησίας   της APS (φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές, κινητά κ.λπ.).
   ιγ.    Οποιεσδήποτε πληροφορίες επεξεργάζεται ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»  για την εκτέλεση της μεταξύ σας σύμβασης, ένεκα νομικών υποχρεώσεων καθώς και για την διαφύλαξη των νόμιμων συμφερόντων του .

   2.    ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

   Τα Προσωπικά Δεδομένα  παρέχονται στην APS Recovery Greece απευθείας από εσάς ή/και από  τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας, κατά την τηλεφωνική, γραπτή, ηλεκτρονική επικοινωνία σας μαζί μας. Να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους και να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας». Προσωπικά δεδομένα μπορούν να ληφθούν και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων διαδικτυακών πηγών, πάντα σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (LinkedIn, Kariera.gr, κλπ.)
Προσωπικά δεδομένα μπορούν να παρασχεθούν από τους δικαιούχους στους οποίους πωλήθηκαν και μεταβιβάστηκαν απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις και η διαχείριση τους ανατέθηκε στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας», συμβαλλόμενες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους καθώς και από τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες (π.χ. εταιρείες εύρεσης προσωπικού, εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεση σας).

   3.    ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

   Η APS Recovery Greece δεσμεύεται να προστατεύσει την ιδιωτικότητα σας και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με τον πλέον ασφαλές και διαφανή τρόπο, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων, αλλά και την εθνική νομοθεσία για τους σκοπούς:
   i.    Της διαχείρισης της οφειλής σας - Ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί σας, κατάρτιση κατάλληλης ρύθμισης αποπληρωμής, παρακολούθηση της οφειλής σας, αποτροπή ή τον περιορισμό της αθέτησης των υποχρεώσεών σας, είσπραξη της οφειλής καθώς και επικοινωνία μαζί σας με σκοπό την ενημέρωση και υποστήριξή σας για τη διευθέτηση των οφειλών σας.
   ii.    Συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την εταιρεία – Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου αποφάσεων των αρχών (δημόσιων, εποπτικών κλπ.) ή των δικαστηρίων.
   iii.    Προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας» και των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων με αυτόν, προσώπων/οντοτήτων.
   iv.    Για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων - Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους.
   v.    Της στελέχωσης της εταιρείας – Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό τη στελέχωση και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, εφόσον μας έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει πραγματοποιηθεί πριν την ανάκλησή της συγκατάθεσης σας, δεν θίγεται.
   vi.    Την ασφάλεια των συστημάτων, των εφαρμογών και των λογισμικών πληροφορικής που χρησιμοποιεί ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» για την πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών ή απάτης εις βάρος του.

   4.    ΠΩΣ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

   Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται αρμόδιοι υπάλληλοι του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», εποπτικές, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, αλλά και τρίτοι «εκτελούντες την επεξεργασία» (ενδεικτικά, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών (Ν. 3758/2009), εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ν. 4354/2015), δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) με τους οποίους ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» έχει συνάψει συμφωνητικό επεξεργασίας δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για τη νόμιμη και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται αυτοματοποιημένα ή/και μη, και ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» σας γνωρίζει, ότι κανένα από τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί δεν χρησιμοποιείται στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

   5.    ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

   Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων για επιχειρηματικούς ή άλλους σκοπούς.

   6.    ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

   Η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων καθορίζεται από το Άρθρο 6 (1) του ΓΚΠΔ σύμφωνα με το οποίο:

   •    Η επεξεργασία είναι σύννομη, εάν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
   •    Το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
   •    Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας.
   •    Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

   7.    ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

   Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» εφαρμόζει ένα ασφαλές σύστημα διαχείρισης και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας τους, αποκλειστικά για τους άνωθεν αναφερόμενους σκοπούς, από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση (μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα συστήματα μας) και οποιαδήποτε άλλη μορφή κακόβουλης επεξεργασίας. Μερικά από τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουμε είναι η κρυπτογράφηση δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, στεγανά πληροφόρησης (chinese walls), ανωνυμοποίηση, firewalls, antivirus, anti-spyware κλπ.


   8.    ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

   Δεν θα μεταφέρουμε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ούτε και σε διεθνείς οργανισμούς.

   9.    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

   Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» σας ενημερώνει ότι μπορείτε να ασκήσετε όλα ή μεμονωμένα τα δικαιώματα σας, ως υποκείμενο των δεδομένων όπως περιγράφονται στον παρόντα όρο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpogr@aps-holding.com, ή καλώντας στο (+30) 21 4416 0030 ή, τέλος, στέλνοντας γραπτό αίτημα στη διεύθυνση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.
   Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας, όχι αργότερα από ένα (1) μήνα από την παραλαβή του. Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» δικαιούται να παρατείνει την προθεσμία αυτή κατά δύο (2) μήνες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του θέματος και τον αριθμό των αιτημάτων που υποβλήθηκαν. Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός ενός (1) μηνός.

   9.1    Δικαίωμα πληροφόρησης – κατ’ ελάχιστο για:
    α.    την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του «Υπευθύνου Επεξεργασίας» και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του «Υπευθύνου Επεξεργασίας»,
    β.    τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (στο εξής ο «ΥΠΔ»),
    γ.    τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία
    δ.    τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» ή από τρίτα μέρη κατά περίπτωση ,
    ε.    τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
    στ.    κατά περίπτωση, την πρόθεση του Υπευθύνου Επεξεργασίας να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν.

    9.2    Δικαίωμα πρόσβασης
   Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από τον «Υπεύθυνο επεξεργασίας» επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες πληροφορίες:
    α.    τους σκοπούς της επεξεργασίας,
    β.    τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων,
    γ.    τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
    δ.    το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
    ε.    το δικαίωμα να αιτηθείτε στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» την διόρθωση ή την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή το δικαίωμα της εναντίωσης στην εν λόγω επεξεργασία,
    στ.    το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
    ζ.    κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», στην περίπτωση που δεν  παρέχονται από εσάς,
    η.    την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για εσάς.

   Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να αιτηθείτε, ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Εάν υποβάλλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, και εκτός εάν δεν αιτηθείτε διαφορετικό τρόπο απάντησης, η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως.

   9.3    Δικαίωμα διόρθωσης
    α.    Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
    β.    Έχετε επίσης το δικαίωμα να αιτηθείτε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων, μεταξύ άλλων, μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. Κατά την εκτέλεση αυτού του δικαιώματος, οι σκοποί της επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν και ο «ΥΠΔ» θα αποφασίζει εάν είναι δόκιμη ή όχι.

   9.4    Δικαίωμα διαγραφής ( «δικαίωμα στη λήθη» )
   Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:
    α.    τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή/και αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας,
    β.    αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία τους,
    γ.    ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, και δεν υπάρχει νόμιμη ή άλλη βάση για την επεξεργασία,
    δ.    τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,
    ε.    τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,
Το δικαίωμα διαγραφής, δεν θα εφαρμόζεται εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων κρίνεται ότι είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη  εννόμων συμφερόντων του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας».

   9.5    Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
   Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όταν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:
    α.    αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια τους,
    β.    η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και αιτήστε, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,
    γ.    ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νόμιμων αξιώσεων,
    δ.    έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία, και αναμένετε την επαλήθευση από τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας», για το εάν ο νόμιμος λόγος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπερισχύει ή όχι.

   9.6    Δικαίωμα εναντίωσης
   Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
   Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

   9.7    Δικαίωμα καταχώρισης παραπόνου στην εποπτική αρχή
   Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή δικαστικού μέτρου, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην αρμόδια εποπτική αρχή - Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, διεύθυνση Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο: (+30) 210 647 5600, fax: (+30) 210 647 5628, e-mail: complaints@dpa.gr.

   9.8    Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
   Σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που έχετε παράσχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και τα οποία είναι αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να τα λάβετε σε μία δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας χωρίς να σας τεθεί κάποιο εμπόδιο από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
Έχετε το δικαίωμα, ως υποκείμενο των δεδομένων, να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας», σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

   10.    ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

   Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Υ.Π.Δ. στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 9 ή μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε γραπτώς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικώς στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση:     APS Recovery Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων Από Δάνεια Και Πιστώσεις, η οποία έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της στην Οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 7, ΤΚ 15232, Χαλάνδρι  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpogr@aps-holding.com
Τηλέφωνο: +30 21 4416 0030

   11.    ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Ενημέρωση Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, προκειμένου να γνωρίζετε την χρήση που πραγματοποιεί η εταιρεία APS Recovery Greece Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε λάβει ή θα συλλέξουμε από εσάς ή που εσείς μας παρέχετε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας.
   Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» μπορεί να αλλάξει, τροποποιήσει, ανακαλέσει ή αντικαταστήσει αυτή την ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή εάν κριθεί απαραίτητο, ενώ τυχόν ενημερωμένη ειδοποίηση θα πρέπει να δημοσιεύσετε τουλάχιστον 30 μέρες πριν από την εφαρμογή της.
Η παρούσα ενημέρωση αναθεωρήθηκε και δημοσιεύθηκε από την APS Recovery Greece στις 14/10/2019 και αντικαθιστά, από τις 25.05.2018 (ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), κάθε άλλη προηγούμενη γενική ενημέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι αλλαγές στην Ενημέρωση Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευτεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε.

   Ο κατάλογος των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων προσώπων/οντοτήτων του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας»:

Όνομα Οντότητας: APS Holding S.A.
Αριθμός Εγγραφής:  B 201461
Εγγεγραμμένο Γραφείο: 1, rue Jean Piret, L- 2350 Luxembourg

Όνομα Οντότητας: APS Management Services s.r.o.
Αριθμός Εγγραφής:  C 286214
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Όνομα Οντότητας: APS Investments S.à.r.l.
Αριθμός Εγγραφής: B219890
Εγγεγραμμένο Γραφείο: 1 rue Jean Piret, 2350 Luxembourg

Όνομα Οντότητας: APS Investment Funds S.à.r.l.
Αριθμός Εγγραφής: B219886
Εγγεγραμμένο Γραφείο: 1 rue Jean Piret, 2350 Luxembourg

Όνομα Οντότητας: APS Delta S.A.
Αριθμός Εγγραφής: B204416
Εγγεγραμμένο Γραφείο: 1 rue Jean Piret, 2350 Luxembourg

Όνομα Οντότητας: APS Recovery a.s.
Αριθμός Εγγραφής:  03409422
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

Όνομα Οντότητας: APS Management Services s.r.o.
Αριθμός Εγγραφής: 06648746
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

Όνομα Οντότητας: APS Finance a.s
Αριθμός Εγγραφής: 06648576
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

Όνομα Οντότητας: APS Real Estate s.r.o.
Αριθμός Εγγραφής:  04474686
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

Όνομα Οντότητας: APS CZ & SK Services s.r.o.
Αριθμός Εγγραφής: 02087758
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

Όνομα Οντότητας: APS MIP, s.r.o.
Αριθμός Εγγραφής: 5548292
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

Όνομα Οντότητας: APS Recovery Management s.r.o.
Αριθμός Εγγραφής: 06627285
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

Όνομα Οντότητας: APS GAMMA s.r.o.
Αριθμός Εγγραφής: 03523250
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

Όνομα Οντότητας: APS Delta s.r.o.
Αριθμός Εγγραφής: 04363876
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

Όνομα Οντότητας: APS BETA, a.s.
Αριθμός Εγγραφής: 1788655
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

Όνομα Οντότητας: APS Poland S.A.
Αριθμός Εγγραφής: 0000069272
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238, Wrocław

Όνομα Οντότητας: APS Recovery Greece EPE
Αριθμός Εγγραφής: 131982101000
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Παλαιολόγου Κωνσταντίνου 7, ΤΚ 15232, Χαλάνδρι

Όνομα Οντότητας: APS Recovery Greece Credit and Loan Servicing S.A.
Αριθμός Εγγραφής: 143893601000
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Παλαιολόγου Κωνσταντίνου 7, ΤΚ 15232, Χαλάνδρι

Όνομα Οντότητας: APS Bulgaria E.O.O.D.
Αριθμός Εγγραφής: 202604987
Εγγεγραμμένο Γραφείο: 81B Bulgaria blvd., office 3, 01404 Sofia

Όνομα Οντότητας: APS BETA Bulgaria E.O.O.D.
Αριθμός Εγγραφής: 203374133
Εγγεγραμμένο Γραφείο: 81B, Bulgaria blvd.,1404 Sofia

Όνομα Οντότητας: APS Finance E.O.O.D.
Αριθμός Εγγραφής: 202159149
Εγγεγραμμένο Γραφείο: 81B Bulgaria blvd., office 3, 01404 Sofia

Όνομα Οντότητας: APS d.o.o. Beograd
Αριθμός Εγγραφής: 20100311
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Kosovska 10, Beograd-Stari Grad

Όνομα Οντότητας: APS FUND BETA d.o.o. Beograd
Αριθμός Εγγραφής: 21053007
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Kosovska 10, Beograd-Stari Grad

Όνομα Οντότητας: Asset Portfolio Servicing Romania S.R.L
Αριθμός Εγγραφής: 21458257
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Bucharest, 246C Calea Floreasca, SkyTower building, 11th/12th floor

Όνομα Οντότητας: Syndre Valuations S.R.L.
Αριθμός Εγγραφής: RO30697075
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Bucharest, 246C Calea Floreasca, SkyTower building, 11th/12th floor

Όνομα Οντότητας: Serraghis Asset Management S.A
Αριθμός Εγγραφής: RO15421741
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Bucharest, 246C Calea Floreasca, SkyTower building, 11th/12th floor, Romania

Όνομα Οντότητας: Homeland Properties S.R.L.
Αριθμός Εγγραφής: 31417793
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Bucharest, 246C Calea Floreasca, SkyTower building, 11th/12th floor

Όνομα Οντότητας: APS Croatia d.o.o.
Αριθμός Εγγραφής: 41275180055
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Zagreb (Grad Zagreb) Hektorovićeva ulica 2

Όνομα Οντότητας: APS Holding Cyprus LTD.
Αριθμός Εγγραφής: HE 356594
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Strovolou 236, Strovolos 2048 Nicosia

Όνομα Οντότητας: APS Debt Servicing Cyprus Ltd.
Αριθμός Εγγραφής: HE 363203
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Amfipoleos, 20, Amfipoleos Building, 2025, Nicosia

Όνομα Οντότητας: APS Homeland Properties Cyprus Ltd.
Αριθμός Εγγραφής: HE 375588
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Amfipoleos, 20, Amfipoleos Building, 2025, Nicosia

Όνομα Οντότητας: APS Hungary Kft.
Αριθμός Εγγραφής: 01-09-289270
Εγγεγραμμένο Γραφείο: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78

Όνομα Οντότητας: APS Recovery Hungary Kft.
Αριθμός Εγγραφής: 01-09-290573
Εγγεγραμμένο Γραφείο: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78

Όνομα Οντότητας: MARK Zrt.
Αριθμός Εγγραφής: 01-10-048253
Εγγεγραμμένο Γραφείο: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Όνομα Οντότητας: MARK Ingatlan Zrt.
Αριθμός Εγγραφής: 01-10-048516
Εγγεγραμμένο Γραφείο: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Όνομα Οντότητας: APS SK Servicing, s.r.o.
Αριθμός Εγγραφής: 48319813
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

Όνομα Οντότητας: APS Investment, s.r.o.
Αριθμός Εγγραφής: 47164786
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

*Σχετική Λίστα με τους λοιπούς τρίτους συνεργαζόμενους «εκτελούντες την επεξεργασία» μπορεί να παραχωρηθεί κατόπιν αιτήματος.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή υπηρεσιών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, συμφωνείτε με τη χρήση τους. Περισσότερες πληροφορίες use of cookies.