Παρόν

Με έδρα την Αθήνα, η APS Recovery Ελλάδας ειδικεύεται στη διαχείριση χρεών και στοιχείων ενεργητικού, εκτιμήσεις, προηγμένες μεθόδους είσπραξης και επενδυτικές υπηρεσίες. Λαμβάνει πίστωση από αλλά και συνεισφέρει στην ομάδα της APS Holding.

Ως αποτέλεσμα, η APS έχει θέσει πολλά σημαντικά ορόσημα στην αγορά:

 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018