Μετά την εξασφάλιση της τροφής,
της στέγης και της συντροφιάς,
οι ιστορίες είναι αυτό που
χρειαζόμαστε περισσότερο στον κόσμο.