Η APS αγόρασε την επιχείρηση διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων από την Hellenic Bank

12/07/17

Η APS Holding a.s. (APS) αγόρασε την επιχείρηση διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων από την Hellenic Bank Public Company Ltd («Τράπεζα» ή «Όμιλος»). Η νεοσυσταθείσα οντότητα που αγόρασε την επιχείρηση, APS Debt Servicing Cyprus Ltd («APS Κύπρου»), θα διαχειρίζεται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την ακίνητη περιουσία της Τράπεζας.

 
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 11ης Ιανουαρίου 2017, όλες οι απαιτούμενες ρυθμιστικές εγκρίσεις έχουν ληφθεί και η APS Κύπρου ξεκινά τις δραστηριότητές της στις 3 Ιουλίου 2017. Η APS Κύπρου θα διευκολύνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 2,3 δισεκ. ευρώ, και η APS θα διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία αξίας 150 εκατ. ευρώ. Η APS Κύπρου ιδρύθηκε στις αρχές του 2017 και ανήκει κατά 51% στην APS και κατά 49% στην Τράπεζα. Η APS Holding θα διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο της επιχείρησης της APS Κύπρου. Το αντίτιμο για την πώληση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανέρχεται στα 20,6 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή χρηματοδοτείται από πηγές της APS με χρηματοοικονομική μόχλευση.

 
Η APS Κύπρου αποκτά τις δραστηριότητες του Εσωτερικού Τμήματος Διαχείρισης Καθυστερήσεων της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων πόρων για την ανεξάρτητη εκτέλεση της εξυπηρέτησης του χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, η Τράπεζα έχει συνάψει δεκαετή συμφωνία παροχής υπηρεσιών με την APS Κύπρου για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ακίνητα. Η Τράπεζα θα διατηρήσει την κυριότητα των περιουσιακών της στοιχείων.

 
Ο Martin Machoň, Διευθύνων Σύμβουλος της APS, σχολιάζει: «Η νέα εξαγορά μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε την πρώτη πλατφόρμα εξυπηρέτησης χρέους στο πλαίσιο της κυπριακής αγοράς. Είμαστε αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη ενός υψηλού δυναμικού στην APS Κύπρου και στην αναζήτηση νέων ευκαιριών. Η ομάδα από περίπου 130 επαγγελματίες σε συνάρτηση με τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης οικοδομούν γερά θεμέλια για τα μελλοντικά μας επιτεύγματα.»

 
Ο Victor Angelescu, Περιφερειακός Διευθυντής Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης της APS, σχολιάζει: «Έχουμε κατακτήσει μια ισχυρή αρχική θέση στην αγορά, γεγονός που κομίζει ευκαιρίες και ευθύνες. Στόχος μας είναι η εξεύρεση αμοιβαία επωφελών λύσεων που θα βοηθήσουν τους οφειλέτες μας να ανακτήσουν τον έλεγχο των προβληματικών χρεών. Η απεμπλοκή των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων θα είναι επωφελής για τις τοπικές κοινότητες και τα άτομα.»

 
Ο Viktor Levkanič, Επικεφαλής Επενδύσεων της APS, σχολιάζει: «Είμαστε ευτυχείς που έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με την Hellenic Bank σε μια τέτοια αξιοσημείωτη συναλλαγή και πιστεύουμε ότι αυτό το εγχείρημα θα μας δώσει τη δυνατότητα να παίξουμε ένα συστημικό ρόλο στην αγορά των ανεξόφλητων απαιτήσεων στην Κύπρο. Το κοινοπρακτικό μοντέλο συνεργασίας ανταποκρίνεται στις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB), του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IMF) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και (EBRD) και θα μας βοηθήσει να στηρίξουμε την πρόοδο της κυπριακής οικονομίας.»

 
Από τις αρχές του 2017, η APS έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στην περιοχή. Με τα χαρτοφυλάκια που απέκτησε προηγούμενα στην Κροατία (άνω των 550 εκατ. ευρώ) και την Ουγγαρία (138,9 εκατ. ευρώ), η APS φιλοδοξεί να κατακτήσει τη θέση του ταχύτερα αναπτυσσόμενου επενδυτή και εξυπηρετητή ανεξόφλητων απαιτήσεων.