Η APS απέκτησε ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια στην ΝΑ Ευρώπη με συνολική έκθεση μικτού ισολογισμού 448 εκατομμύρια ευρώ

07/06/17

Η APS Delta s.r.o., μέλος του ομίλου εταιρειών της APS Holding a.s. (APS), αγόρασε χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) με συνολική έκθεση μικτού ισολογισμού 448 εκατομμυρίων ευρώ από την 30η Απριλίου 2017. Το χαρτοφυλάκιο αγοράστηκε από την τράπεζα Zagrebacka Banka d.d., αφού έλαβε τη θετική γνώμη της Εθνικής Τράπεζας της Κροατίας.

 
Η εξαγορά περιλαμβάνει εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα εταιρικά και λιανικά δάνεια. Ο μεγαλύτερος όγκος αποτελείται από εταιρικά προβληματικά χρέη, και ακολουθούν λιανικά μη εξασφαλισμένα και εξασφαλισμένα προβληματικά χρέη. Οι εξαγορές προστίθενται στα υφιστάμενα πιστωτικά κεφάλαια υπό εντολή της APS, τα οποία περιλαμβάνουν 77 χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων με συνολική ονομαστική αξία που υπερβαίνει τα 5,1 δισεκ. ευρώ.

 
Ο Martin Machon, Διευθύνων Σύμβουλος της APS, σχολιάζει: «Η νέα εξαγορά υπογραμμίζει την αφοσίωσή μας να επενδύσουμε στην κροατική οικονομία. Στόχος μας είναι η εξεύρεση περισσότερων επενδυτικών ευκαιριών και η στήριξη των ενεργειών απομόχλευσης των τραπεζών που οδηγούν στη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Η σημασία των επενδυτών προβληματικού χρέους αυξάνεται κατά τους τρέχοντες οικονομικούς κύκλους διακύμανσης ώστε να επιστραφεί το μη παραγωγικό κεφάλαιο πίσω στην αγορά.»

 
Ο Viktor Levkanic, Επικεφαλής Επενδύσεων της APS, σχολιάζει: «Είμαστε ευτυχείς που έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με την Zagrebacka Banka σε μια τέτοια στρατηγική συναλλαγή. Βρισκόμασταν σε διαδικασία συναλλαγής για ένα σχεδόν έτος, στην οποία ενεπλάκη μια ευρεία ομάδα από επαγγελματίες επενδύσεων και εξειδικευμένους συμβούλους. Η συναλλαγή αυτή αντιπροσωπεύει τη δεύτερη μείζονα εξαγορά εκ μέρους μας χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων στην κροατική αγορά που εκτελέστηκε το 2017 και επιβεβαιώνει την αφοσίωσή μας στις αγορές των δυτικών Βαλκανίων.»

 
Ο Victor Angelescu, Περιφερειακός Διευθυντής Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης της APS, σχολιάζει: «Έχουμε κερδίσει μια ισχυρή αρχική θέση στην αγορά και η νέα αυτή εξαγορά κομίζει μια νέα ευκαιρία και μεγαλύτερη ευθύνη. Στόχος μας είναι η εξεύρεση αμοιβαία επωφελών λύσεων που θα βοηθήσουν τους οφειλέτες μας να μειώσουν το βάρος από παλαιά ανεξόφλητα χρέη.»

 

 

Από τις αρχές του 2017, η APS έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στην περιοχή. Με τα χαρτοφυλάκια που απέκτησε προηγούμενα στην Κροατία (άνω των 100 εκατ. ευρώ) και την Ουγγαρία (138,9 εκατ. ευρώ) και μια κυπριακή κοινοπραξία με την Hellenic Bank (Ελληνική Τράπεζα) (51 % στην APS, 49% στην Hellenic Bank, που εξυπηρετεί ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ύψους 2,4 δισεκ. ευρώ), η APS φιλοδοξεί να κατακτήσει τη θέση του ταχύτερα αναπτυσσόμενου επενδυτή και εξυπηρετητή ανεξόφλητων απαιτήσεων.