Η APS προσθέτει χαρτοφυλάκιο ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων στην Ουγγαρία, ονομαστικής αξίας 138,9 εκατ. ευρώ.

21/03/17

Η APS Holding, a.s. (APS), σε συνεργασία με τον εταίρο της στην ουγγρική αγορά, τη θυγατρική Balbec Capital LP, έχει επεξεργαστεί την εξαγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων πιστώσεων, αποτελούμενο από στεγαστικά δάνεια από την UniCredit Bank Ουγγαρίας. Η ονομαστική αξία του χαρτοφυλακίου ανέρχεται περίπου σε 138,9 εκατ. Ευρώ (42,7 δισεκ. φιορίνια Ουγγαρίας). Το χαρτοφυλάκιο θα εξυπηρετηθεί από την APS Hungary Kft.

 
Χρηματοδοτικοί εταίροι της συναλλαγής είναι ένα επενδυτικό κεφάλαιο που διαχειρίζεται η Balbec Capital LP και η Loan Management Investicni Fond a.s με στήριξη της APS. Πρόκειται για την πρώτη εξαγορά που επέτυχε η APS στην ουγγρική αγορά και προστίθεται στην υφιστάμενη ανοιγμένη πίστωση της εταιρείας, που περιλαμβάνει τα 76 χαρτοφυλάκια αξίας 4,9 δισεκ. ευρώ.

 
Ο Martin Machon, Διευθύνων Σύμβουλος της APS, σχολιάζει: «Είμαστε ευτυχείς που ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ουγγρική εξαγορά. Ο στόχος μας είναι μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με τους χρεώστες μας. Είμαστε αφοσιωμένοι στην εξεύρεση αμοιβαία επωφελούς λύσης σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Θα φέρουμε την καλύτερη επαγγελματική μας πρακτική βασιζόμενοι στις πάνω από 500.000 περιπτώσεις ανάκτησης χρέους και τα 13 χρόνια ιστορικής παρουσίας στην αγορά της ΕΕ. «

 
Ο ρόλος συμβούλου εκπληρώθηκε από την PwC Hungary ως οικονομικοί σύμβουλοι, καθώς και από την PwC Hungary Legal και τον CMS Cameron McKenna ως νομικοί σύμβουλοι στα συμβαλλόμενα μέρη. Η APS ενήργησε ως σύμβουλος επενδύσεων.

 
Ο Viktor Levkanic, Επικεφαλής Επενδύσεων της APS, σχολιάζει: «Συμμετέχουμε ενεργά στις συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ουγγαρία κατά τα τελευταία αρκετά χρόνια, κυρίως σε εταιρικά εξασφαλισμένα και στεγαστικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σε αυτό το διάστημα, αναπτύξαμε την κατανόηση μας για την τοπική αγορά και τις σχέσεις μας με αυτήν. Πιστεύουμε στην αγορά, διαβλέπουμε ένα ισχυρό δυναμικό για περαιτέρω επενδυτικές ευκαιρίες και, επίσης, έχουμε εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη απόδοση της οικονομίας.»

 
Ο Victor Angelescu, Περιφερειακός Διευθυντής Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης της APS, σχολιάζει: «Αναμένουμε ότι θα απασχολήσουμε περίπου 40 επαγγελματίες συλλογής απαιτήσεων, αναλυτές και άλλο υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017. Οι πρώτοι εργαζόμενοι έχουν ήδη στελεχώσει τις θέσεις, και συνεχίζουμε να αναζητούμε στην αγορά φιλόδοξους και ταλαντούχους ανθρώπους.»

 
Από τις αρχές του 2016, η APS έχει επεκτείνει τις επιχειρηματικές τις δραστηριότητες στην Κροατία, την Κύπρο και την Ουγγαρία. Η κυπριακή επέκταση βασίζεται σε μια κοινοπραξία με την Hellenic Bank (Ελληνική Τράπεζα) (APS 51%, Hellenic Bank 49%). Η νεοσυσταθείσα εταιρεία θα εξυπηρετεί χαρτοφυλάκιο ανεξόφλητων απαιτήσεων ύψους 2,4 δισεκ. ευρώ. Η συναλλαγή εγκρίθηκε από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Το γραφείο στην Ουγγαρία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2017 και ξεκίνησε τη λειτουργία του με το αποκτηθέν χαρτοφυλάκιο εταιρικών μη εξυπηρετούμενων δανείων με ονομαστική αξία που υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ.