Η APS αποκτά χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,3 δισεκ. ευρώ στη Ρουμανία

28/07/16

Η APS Holding a. s. (APS) ολοκλήρωσε επιτυχώς την εξαγορά δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) με ονομαστική αξία 1,33 δισεκ. ευρώ στη Ρουμανία.

 
Το πρώτο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα δάνεια προς εταιρείες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SΜΕ), με τις εξασφαλισμένες θέσεις να κατέχονται κυρίως έναντι κατοικιών και εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων. Η ονομαστική αξία του χαρτοφυλακίου υπερβαίνει τα 1.070 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο αγοράστηκε από μεγάλη διεθνή τράπεζα που δραστηριοποιείται στη ρουμανική αγορά.

 
Επενδυτές είναι ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (ΙFC), μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, η APS, εταιρεία επενδύσεων και ανάκτησης προβληματικών χρεών και άλλοι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές. Η διεξαχθείσα συναλλαγή είναι η μεγαλύτερη του είδους της στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 
Ο ρόλος του συμβούλου εκπληρώθηκε από τους επαγγελματίες επενδύσεων και ανάκτησης της APS και από την ομάδα της KPMG, με νομική υποστήριξη από την Tuca Zbarcea & Asociatii, υποστήριξη ακινήτων από την Syndre Valuation Coldwell Bankers, ενώ η Dentons ανέλαβε τη διάρθρωση της συναλλαγής. Το χαρτοφυλάκιο θα εξυπηρετείται από την APS με τη βοήθεια της Homeland Properties for Real Estates.

 
Το δεύτερο χαρτοφυλάκιο αποκτήθηκε από την Intesa Sanpaolo Bank Romania. Η ονομαστική αξία υπερβαίνει τα 261 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα εταιρικά δάνεια και εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα δάνεια λιανικής, με τις εξασφαλισμένες θέσεις να κατέχονται κατά κύριο λόγο σε οικιστική, εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Ο επενδυτής είναι το όχημα τιτλοποίησης APS Delta που εκπροσωπεί την APS Holding, υποστηριζόμενος από άλλους θεσμικούς επενδυτές, όπως η AnaCap Financial Partners.

 
Ο ρόλος του συμβούλου εκπληρώθηκε από τους επαγγελματίες επενδύσεων και ανάκτησης της APS, με νομική υποστήριξη από τους Dinulescu & Maxim, Savin & Asociatii και Dentons, υποστήριξη ακινήτων από την Syndre Valuation και την Coldwell Bankers. Τα χαρτοφυλάκια θα εξυπηρετηθούν από την APS με τη βοήθεια της Homeland Properties for Real Estates.

 
Οι εξαγορές προστίθενται στα υφιστάμενα ανοιγμένα πιστωτικά κεφάλαια της APS, τα οποία περιλαμβάνουν 75 χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας άνω των 4,5 δισεκ. ευρώ.

 
Ο Martin Machon, Διευθύνων Σύμβουλος της APS Holding, σχολιάζει: «Είμαστε ευτυχείς που ολοκληρώσαμε με επιτυχία τις εξαγορές αυτών των συναλλαγών ορόσημο και βελτιώσαμε την εξαιρετική μας θέση στην αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι προηγούμενες εξαγορές στην περιοχή μάς προσέφεραν πολύτιμη εμπειρία στον τομέα των εταιρικών και λιανικών προβληματικών χρεών. Επίσης, εκτιμούμε τη συνεργασία με τους μακροπρόθεσμους επενδυτικούς μας εταίρους στην περιοχή.»