Η APS προσθέτει χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων αξίας άνω των 23 εκατ. ευρώ

08/06/16

Η APS Holding ενισχύεται, αφ’ ότου πρόσθεσε στη διαχείρισή της το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων που πωλήθηκε στην Τσεχική Δημοκρατία κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών. Η συνολική αξία των εισπρακτέων στο χαρτοφυλάκιο υπερβαίνει το ισοδύναμο των 23 εκατ. ευρώ. Ο πωλητής είναι ένας σημαντικός διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός.

 
Το χαρτοφυλάκιο αγοράστηκε από θυγατρική της ελβετικής εταιρείας DDM Holding AG (DDM) και αποτελείται από δεκάδες χιλιάδες μη εξασφαλισμένα καταναλωτικά δάνεια.

 
«Από την είσοδό μας στην τσεχική αγορά, εστιάσαμε σε επενδυτικές συναλλαγές που περιλαμβάνουν μη εξασφαλισμένα, μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής. Η σημαντική αυτή αγορά θα ενισχύσει τη θέση μας στον χώρο της κεντροευρωπαϊκής αγοράς», δηλώνει ο Gustav Hultgren, Διευθύνων Σύμβουλος της DDM.

 
«Εκτιμώ ιδιαιτέρως το γεγονός ότι η DDM επέλεξε για άλλη μία φορά την APS ως συνεργάτη για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Η σημαντική αυτή συναλλαγή θα ενισχύσει το ρόλο της APS εντός της Τσεχικής Δημοκρατίας ως βασικού διαχειριστή και παρόχου διευκολύνσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων,» δηλώνει ο Martin Hubacek, Διευθυντής Χώρας στην APS.