Η APS Holding έχει τώρα έναν μόνο μέτοχο

15/12/15

Ο Τσεχικός Όμιλος APS, που ελέγχεται από την εταιρεία APS Holding SE (Νότιας Ευρώπης), πάροχος υπηρεσιών στην επένδυση, διαχείριση και ανάκτηση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, έχει πλέον έναν μόνο μέτοχο. Ο Martin Machon, Διευθύνων Σύμβουλος και προηγουμένως μέτοχος μειοψηφίας (40%), αγόρασε την πλειοψηφική συμμετοχή του κεντροευρωπαϊκού επενδυτικού ομίλου Slavia Capital.

 
Τα μέρη συμφώνησαν να μην δημοσιοποιήσουν την αξία της συναλλαγής. Η συνολική αξία της APS Holding SE υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ. Για το 2014, τα έσοδα της εταιρείας ήταν 12,31 εκατ. ευρώ και τα έσοδα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ήταν 3,15 εκατ. ευρώ. Για το 2015, η εταιρεία αναμένει έσοδα 16 εκατ. ευρώ και έσοδα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων άνω των 5 εκατ. ευρώ.

 
«Το σχέδιό μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την APS μακροπρόθεσμα. ΔΙαβλέπουμε ευκαιρίες όχι μόνο σε νέες αγορές στην Ευρώπη και την Ασία, αλλά και σε νέα προϊόντα, ιδίως στην ανάπτυξη χαρτοφυλακίων ακινήτων, καθώς και στην απόδοση από επενδύσεις σε επενδυτικά κεφάλαια. Όσον αφορά την εδαφική επέκταση, θέλουμε να συνεχίσουμε τον τρέχοντα ρυθμό ανάπτυξης, καθώς πέρυσι επεκτείναμε τις δραστηριότητές μας στην Ελλάδα και φέτος θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αδειοδότησης στο Βιετνάμ», δηλώνει ο Martin Machon, ο νέος μοναδικός μέτοχος.

 
Η APS είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στην αγορά, τη διαχείριση και την ανάκτηση χαρτοφυλακίων χορηγήσεων, ιδίως των τραπεζικών. Μέσω των τεσσάρων επενδυτικών της κεφαλαίων, προσφέρει αποδόσεις επενδύσεων σε μεμονωμένους επενδυτές. Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Πράγα το 2004 και απασχολεί 450 άτομα σε επτά ευρωπαϊκές χώρες. Η APS διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους άνω των 3 δισεκ. ευρώ. Έχει κυρίαρχη θέση, ιδίως στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη Ρουμανία, η APS είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τσεχική εταιρεία μετά τον Όμιλο CEZ. Στο πλαίσιο των επενδυτικών δραστηριοτήτων της, η APS συνεργάστηκε για μακρό διάστημα με το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης, μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας. «Σήμερα επεκτεινόμαστε στην Ασία και εξετάζουμε επέκταση στη Δυτική Ευρώπη, όπου, επί του παρόντος, αξιολογούμε διάφορες προσφορές και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα μας», προσθέτει ο Martin Machon.