Η APS επέτυχε όγκους ρεκόρ στην αναδοχή έκδοσης μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2014

12/01/15

Πράγα, Ιανουάριος 2015 – Η APS Holding SE («APS») επέτυχε σημαντικά ορόσημα σε τρεις βασικούς τομείς της δραστηριότητάς της το 2014:

  1. Αναδοχή έκδοσης,
  2. διαχείριση κεφαλαίων και
  3. επιχειρήσεις.

Η APS ανέλαβε την έκδοση και επένδυσε επιτυχώς σε 11 χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων («NPLs») το 2014, σε 5 χώρες, μεταξύ των οποίων, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία και τη Ρουμανία.

  • Από αυτά τα 11 χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα πέντε ήταν χαρτοφυλάκια εξασφαλισμένων δανείων και τα έξι αφορούσαν χαρτοφυλάκια μη εξασφαλισμένων δανείων.
  • Τα 11 αυτά χαρτοφυλάκια έχουν ονομαστική αξία («ΟΑ») που ανέρχεται σε περ. 1,45 δισεκ. ευρώ. Τα πέντε εξασφαλισμένα χαρτοφυλάκια έχουν ονομαστική αξία περ. 1,4 δισεκ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη ονομαστική αξία των έξι μη εξασφαλισμένων χαρτοφυλακίων ανέρχεται σε περ. 58 εκατ. ευρώ.
  • Αυτά τα 11 χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν 34.684 μεμονωμένα δάνεια, από τα οποία τα 5.748 είναι εξασφαλισμένα και τα 28.936 μη εξασφαλισμένα. Η APS θα εξυπηρετήσει τα εν λόγω χαρτοφυλάκια από τώρα και στο εξής.

Η επιχείρηση Διαχείρισης Κεφαλαίων της APS επέτυχε επίσης ορισμένα βασικά ορόσημα το 2014, συμπεριλαμβανομένης

  • της επιτυχούς τοποθέτησης του δεύτερου επενδυτικού κεφαλαίου της APS, του ALPHA, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014.
  • Το ALPHA επενδύθηκε σε 13 χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων με συνδυασμένη ονομαστική αξία 1,24 εκατ. ευρώ.
  • Η APS και η IFC συμφώνησαν στη χρηματοδότηση ενός διαχειριζόμενου λογαριασμού για τον ΔΟΧ (IFC), του BETA. Το BETA πραγματοποίησε την πρώτη του επιτυχή επένδυση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014.

Επίσης, η APS επέκτεινε τις επιχειρήσεις και τη γεωγραφική της κάλυψη, ανοίγοντας γραφείο στην Ελλάδα, το Νοέμβριο του 2014.

 
Η APS παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, καθώς δραστηριοποιείται ως επενδυτής προβληματικού χρέους, πάροχος συμβουλών, διαχειριστής ανακτήσεων και διαχειριστής ακίνητης περιουσίας. Η APS δημιουργήθηκε το 2004 ως εξαρτημένος διαχειριστής με σκοπό την εξυπηρέτηση μεγάλου τσέχικου χαρτοφυλακίου λιανικής. Η APS έχει πλέον αναπτυχθεί σε μια ανεξάρτητη πλατφόρμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε ολόκληρη την κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη.

 

Τα κεντρικά γραφεία της APS βρίσκονται στην Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία, με προσωπικό που υπερβαίνει τα 350 άτομα και καλύπτει 7 χώρες, όπως Βουλγαρία, Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβακία. Η APS έχει εξαγοράσει πάνω από 66 χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά τα 10 τελευταία χρόνια, με περισσότερα από 265.000 ανοίγματα και τρέχουσα ονομαστική αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που ανέρχεται περίπου σε 2,7 δισεκ. ευρώ. Σήμερα, η APS διαχειρίζεται τρία επενδυτικά κεφάλαια με τις επενδυτικές δεσμεύσεις να ανέρχονται στο δεδομένο χρόνο σε περ. 55 εκατ. ευρώ.