Η APS Holding SE κλείνει πώληση μισού δισεκατομμυρίου ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων στη Ρουμανία

10/07/14

Ένα χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων εξασφαλισμένων δανείων με όγκο συναλλαγών 495 εκατ. ευρώ πωλήθηκε σε κοινοπραξία διεθνών επενδυτών. Η πρώτη συναλλαγή του είδους της στη ρουμανική αγορά θα επιτρέψει σε άλλες τράπεζες να ακολουθήσουν.

 
Η Volksbank Ρουμανίας μείωσε το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων της μέσω της πώλησης ενός προβληματικού χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικού όγκου 495 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα πώλησε τις μεγάλες δεσμεύσεις χρηματοδότησης ακινήτων σε διεθνή κοινοπραξία επενδυτών που απαρτίζεται από την Deutsche Bank, την AnaCap Financial Partners LLP, την H.I.G Capital International Advisers και την APS Holding SE. Με τη συναλλαγή αυτή, η Volksbank Ρουμανίας μείωσε το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε έναν άνετο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω από 8%, αρκετά κάτω από το μέσο όρο του τραπεζικού συστήματος της Ρουμανίας.

 
Ο Benoit Catel, Πρόεδρος της Volksbank Ρουμανίας, χαιρέτισε τη διάθεση του χαρτοφυλακίου: “Αυτή η μείωση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων αντιπροσωπεύει ένα ακόμα ορόσημο στο στρατηγικό πρόγραμμα επαναπροσαρμογής μας. Παράλληλα, συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη του κερδοφόρου πυρήνα της επιχείρησής μας.”

 
Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια (εξασφαλισμένα δάνεια με καθυστέρηση 90 ημερών) στη Ρουμανία, από τα οποία τα δάνεια λιανικής για ακίνητα αντιπροσωπεύουν το 84%, ενώ το υπόλοιπο 16% αφορά εταιρικές χρηματοδοτήσεις. Το χαρτοφυλάκιο των 3.566 δανείων συνολικά υποστηρίζεται από ένα συνδυασμό κυρίως κατοικιών, εμπορικών ακινήτων και κτηματικής ανάπτυξης.

 
Ο κ. Alexander Tscherteu, Διευθύνων Σύμβουλος Κινδύνων της Volksbank Ρουμανίας, μιλά για την επιτυχή σύναψη: “Αυτή η συναλλαγή είναι η πρώτη του είδους της στη ρουμανική αγορά.” Θα ανοίξει επίσης την πόρτα για άλλες τράπεζες να χρησιμοποιήσουν ανάλογες συναλλαγές ως μηχανισμό καθαρισμού. Ωστόσο, δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την αφοσιωμένη ομάδα τόσο από πωλητές και αγοραστές όσο και από την επαγγελματική υποστήριξη της Schoenherr ως νομικού συμβούλου και της PWC ως βοηθητικού συμβούλου πωλήσεων.”

 
Καμία επιβάρυνση για τα κέρδη του 2014 δεν προκύπτει από την πώληση, καθώς και καμία σημαντική επίπτωση στο κεφάλαιο. Ο δείκτης φερεγγυότητας της Volksbank Ρουμανίας παραμένει ισχυρός – πάνω από το 20%.

 
Τα μέρη συμφώνησαν να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα σχετικά με περαιτέρω λεπτομέρειες αυτής της συναλλαγής.