Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC) συνεργάζεται με την APS Holding SE για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ανατολική και νότια Ευρώπη

15/05/14

Ο IFC, μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, υπέγραψε συμφωνίες με την APS Holding, εταιρεία διαχείρισης και εξυπηρέτησης προβληματικών επενδύσεων ακινήτων για την εξαγορά χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) και την αποκατάσταση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

 
Ο IFC θα παράσχει έως και 20 εκατ. ευρώ για να αγοράσει από κοινού χαρτοφυλάκια κινδύνου που αφορούν ακίνητα, μεταξύ άλλων, δάνεια λιανικής και ενυπόθηκα στεγαστικά, καθώς και δάνεια προς μικρές και μεγάλες εταιρείες. Μόνο στη Ρουμανία, η συνεργασία θα μπορούσε να επιλύσει έως και 30.000 προβληματικά δάνεια, να αφαιρέσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία από τους ισολογισμούς των τραπεζών και να ελευθερώσει κεφάλαια για νέο δανεισμό.

 
Ο Martin Machon, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της APS, λέει: «Είμαστε υπερήφανοι για την εταιρική μας σχέση με τον IFC και βλέπουμε τη δυνατότητα περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας μας, την επέκταση της πρόσβασης στην πίστωση για εταιρείες που το χρειάζονται.»

 
Η APS Holding, η οποία εδρεύει στην Τσεχική Δημοκρατία, θα αγοράσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια στη Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο, τη Ρουμανία, τη Σερβία και πιθανώς και σε άλλες χώρες στην ανατολική και νότια Ευρώπη.

 
«Το εγχείρημα αυτό συνεχίζει να διευρύνει την πρωτοβουλία του IFC για την αντιμετώπιση των κρίσεων, η οποία έχει ήδη επιτύχει σημαντικό αναπτυξιακό αντίκτυπο σε αρκετές χώρες», δήλωσε ο Κ. Aftab Ahmed, Διευθυντής του IFC για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και τον Όμιλο Ιδιωτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων. «Μέσω αυτών των επενδύσεων, ο IFC θα συμβάλει ώστε οι τράπεζες να μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν σε επιχειρήσεις και ιδιώτες πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πράγμα που είναι απαραίτητο για την οικονομική ανάκαμψη.»

 
Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του προγράμματος ανάκτησης χρεών και περιουσιακών στοιχείων του IFC (Debt and Asset Recovery Program, DARP), το οποίο επικεντρώνεται στην εξαγορά και διευθέτηση μη εξυπηρετούμενων περιουσιακών στοιχείων, στην αναχρηματοδότηση βιώσιμων οντοτήτων και στην αναδιάρθρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Μέχρι σήμερα, ο IFC έχει δεσμεύσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια για δικό του λογαριασμό και έχει κινητοποιήσει 2,7 δισεκατομμύρια. Μέσα από το πρόγραμμα DARP, ο IFC επέτρεψε στις τράπεζες να “ξεφορτωθούν” μέχρι και 25 δισεκ. δολ. Σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να εξομαλύνουν τις υποχρεώσεις έξι εκατομμυρίων νοικοκυριών και ΜΜΕ, αποτρέποντας ένα μεγάλο αριθμό ατόμων και ΜΜΕ να χάσουν τα περιουσιακά στοιχεία ή τις θέσεις εργασίας τους.

 

Σχετικά με τον IFC
Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC), μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι ο μεγαλύτερος αναπτυξιακός οργανισμός παγκοσμίως που εστιάζει αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα. Σε συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις σε περισσότερες από 100 χώρες, χρησιμοποιούμε το κεφάλαιο, την εμπειρογνωμοσύνη και την επιρροή μας για να βοηθήσουμε στην εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και στην προώθηση της κοινής ευημερίας. Το οικονομικό έτος 13, οι επενδύσεις μας αναρριχήθηκαν σε ένα υψηλό όλων των εποχών με 25 σχεδόν δισεκατομμύρια δολάρια, αξιοποιώντας τη δύναμη του ιδιωτικού τομέα να δημιουργεί θέσεις εργασίας και αντιμετωπίζοντας τις πιο πιεστικές αναπτυξιακές προκλήσεις του κόσμου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.ifc.org.