Εκτιμούμε τους εταίρους μας και τους αποδίδουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στην αγορά.

Συνολικός αριθμός χαρτοφυλακίων

Όγκος στοιχείων ενεργητικού

Επάνω από 8.1 δις ευρώ Σύνολο στοιχείων ενεργητικού που εξαγοράστηκαν*

*Αυτό βασίζεται σε ονομαστική αξία, την χρονική στιγμή της αγοράς

Διαχείριση επενδύσεων

Αποτελέσματα

Διαχείριση μιας ευρείας γκάμας χαρτοφυλακίων μέσω περιφερειακών υποκαταστημάτων της APS

Είσπραξη οφειλών

Οι υπηρεσίες μας